Arbetsmarknadsnytt förklarar: Märket


Höga lönekostnadsökningar och hög inflation under 1970- och 1980-talen innebar stora kostnadsökningar och försämrad konkurrenskraft för den svenska exportindustrin.

Publicerad av Redaktör den 2018-03-23 - 10:07