Sortera på

Visar 71 - 80 av 159

Vart fjärde företag drabbat av hamnkonflikten

En fjärdedel av företagen i Göteborg med omnejd har påverkats av konflikten i Göteborgs hamn. Av dem som har påverkats har drygt hälften tvingats vidta ...

"Sympatistrejker är kollektivavtalens dödgrävare"

Den svenska föreningsfriheten å ena sidan. Den svenska modellen med kollektivavtal å den andra. I många fall är de på kollisionskurs och det är fackets ...

Almega: För lite fokus på konkurrenskraft

Det var för lite fokus på företagens konkurrenskraft i den gångna avtalsrörelsen, enligt Patrik Eidfelt, förhandlingschef på Almega. Märket hamnade för ...

NCC bryter mot kollektivavtal genom att höja lönerna

Förhandlingarna i den långdragna tvisten mellan byggföretaget NCC och fackförbundet Byggnads i Västsverige går sedan en tid tillbaka trögt. Nu bryter NC...

10 000 brandmän ut i konflikt

För en tid sedan strandade förhandlingarna om nytt kollektivavtal mellan Brandmännens Riksförbund, BRF, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Nu har...

Förändringen av strejkrätten – nu tas nästa steg

Nu går utredningen om parternas gemensamma lagförslag som rör konfliktreglerna på remiss. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkom...

Hatt: ”Tonläget i avtalsrörelsen har skruvats upp”

Det har inte brutit ut någon konflikt på Almegas avtalsområden, trots flera varsel. Men nu väntar förhandlingar inom bland annat hemservice, städ och Sa...

Förhandlingar inom skärgårdstrafiken har strandat

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för skärgårdstrafiken har strandat. Fackförbundet Seko och arbetsgivaren Almega står långt ifrån varandra när...

Målarfacket utökar strejkvarsel

Förra veckan varslade Målareförbundet om strejk som kan bryta ut på måndag. Nu riktar förbundet ytterligare strejkvarsel mot ett 20-tal företag. ”Det är...

Varsel om strejk och lockout på måleriområdet

Intensiva förhandlingar om ett nytt Måleriavtal har pågått den senaste månaden, utan att parterna har kommit överens. I dag har Svenska Målareförbundet ...