Sortera på

Visar 31 - 40 av 42

Obefogad oro om sifferlösa avtal

Sifferlösa avtal beskylls inte sällan för att leda till löneökningar som hotar den svenska modellen. Men påståendet stämmer inte, enligt en ny rapport f...

Är vinstdelning framtidens lönebildning?

Finansiellt deltagande, oftast i form av vinstdelning, har blivit ett allt vanligare fenomen i svenska företag. Parallellt har frågan om systemet kan bl...

Reinfeldt: Industriavtalet avgörande för konkurrenskraften

Industriavtalet och en kontrollerad lönebildning är några av de mest grundläggande faktorerna för att svensk ekonomi har utvecklats så starkt, enligt Fr...

Löneskillnaden mellan könen minskar stadigt

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år de senaste tio åren. Lägst skillnad mellan könen är det bland kommunanställda och högst bland...

Stora vinster med individuell lönesättning

Det finns ett positivt samband mellan lön och prestation. Och de allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte m...

Höga ingångslöner hindrar belöning för gott arbete

Den sammanpressade lönestrukturen på svenskt arbetsmarknad är dålig för flera branscher, konstaterar krönikören Janerik Larsson. Han efterlyser en rejäl...

Strejk avblåst: Samhallavtal på märket

Almega och LO-förbunden har idag tecknat kollektivavtal för 20 000 medarbetare inom Samhall. Avtalet ligger på märket, 6,5 procent på tre år. Den hotand...

Etableringsanställningar bör inte dra ut på tiden

LO har skickat 33 förhandlingsförslag till arbetsgivarsidan som handlar om hur utrikesfödda ska komma i arbete. Det är ett upplägg som är tänkt att inne...

Byggindustrierna: Regeringens agerande ett kraftigt övertramp

Regeringens lagförslag om entreprenörsansvar i byggbranschen möter skarp kritik. ”Seriösa byggföretag kommer att missgynnas”, säger Carina Utterström Ma...

SAS-avtal på märket

Svenska Flygbranschen och SAS tecknade idag på eftermiddagen ett nytt kollektivavtal med Svensk Pilotförening. Det treåriga avtalet landade på märket.