Sortera på

Visar 61 - 70 av 109

Exportorderna för leverantörer till maskinindustrin rasar

Orderingången för teknikindustrin fortsätter öka i oförändrad takt, men produktionen är låg. Exportorderna för leverantörer till maskinindustrin rasar o...

Fortsatt svåra tider för svensk industri

Högre lönekostnader än jämförbara länder och dålig återhämtning av produktionen efter finanskrisen. Det är några av förutsättningarna för den svenska in...

Bilindustrin går starkt – men hinder på vägen

Bilindustrin går fortsatt bra. Även maskinindustrin är på väg uppåt så konjunkturen förbättras på en bredare front än tidigare, skriver Teknikföretagen ...

LO: Långt kvar till målet om EU:s lägsta arbetslöshet

Positiv utveckling för svensk ekonomi när det gäller tillväxt och sysselsättning, men arbetslösheten är alltjämt för hög. Så kan LO-ekonomernas senaste ...

Svensk ekonomi på väg att mattas av

Svensk ekonomi går som tåget. Det är bilden som har förmedlats i media den senaste tiden. Men under ytan finns tendenser som tyder på en avmattning, vis...

Bristande flexibilitet driver bort industriinvesteringar

När företag ska besluta var i världen etableringar ska ske brottas Sverige med ett antal nackdelar, exempelvis avstånd till marknader, transportkostnade...

Avtalsförhandlingar mot klockan

Om en vecka ska industrins parter ha enats om nya avtal, men det ser ut att bli tuffa bataljer in på målsnöret. Stora frågor är ännu inte lösta.

Riksbanken rör inte räntan

Riksbanken överraskade genom att låta räntan ligga kvar på -0,25 procent. Beskedet går tvärt emot vad många bedömare trodde.

Bilbranschen räddar teknikindustrin

Orderingången under årets tredje kvartal är bättre än under det andra, enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer. Däremot är tillväxten något lägre jämfört med början av året. Återigen är det framför allt bildindustrin och bilindustrins leverantörer som

Tufft för matkasseföretagen

Matförsäljning via nätet fortsätter att öka, men för färdiga matkassar går det sämre. 2017 har varit ett tufft år för middagslösningar, berättar Andreas Svensson, senior analytiker på HUI Research, för DI Digital. Storaktören Linas matkasse bekräftar bild