Sortera på

Visar 61 - 70 av 1357

Näringslivstoppar: Det här vill vi se i valrörelsen

I den här valrörelsen är näringslivet helt bortglömt, tycker vissa. Men vad vill näringslivet att politikerna ska prata mer om inför valet om tre veckor...

Politiker – håll er på armlängds avstånd från lönebildningen

I jakten på väljarnas gunst kan det  vara klokt att påminna sig om att Sverige sedan länge har en modell där planhalvorna mellan politikerna och arbetsm...

Nationalekonom: Löneläget försämrar svensk konkurrenskraft

Påverkar avtalsrörelsen Sveriges möjlighet att konkurrera på den globala marknaden. Ja, menar en ny rapport som sätter likhetstecken mellan lönenivåerna...

KTH:s rektor: Vi är fastlåsta i stelt system

Sveriges lärosäten vill leverera flera skräddarsydda kurser för att klara kompetensomställningen. Problemet är att de sitter fast ett stelt uråldrigt ti...

Globalisering – positiv utveckling med förbättringspotential

Globaliseringen har varit positiv för Sverige men den tuffare konkurrensen har slagit hårt mot yrkesgrupper. Vägen framåt ligger i en politik som minska...

Mattias Dahl: Ovanligt att avtal sägs upp i förväg

Svenska, danska och norska SAS-piloter lämnar det treåriga kollektivavtalet. Mattias Dahl, Transportföretagens vd, säger i en kommentar att det är ovanl...

Företagare: Arbetsmarknaden behöver en ”Sverigecoach”

Kulturskillnader och bristande information om hur det svenska samhället fungerar är ett av många hinder för nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Kansk...

Arbetsmarknadsnytt förklarar: Konfliktreglerna

Sverige har mer generösa konfliktregler på arbetsmarknaden än de flesta andra länder. Maktbalansen mellan parterna är rubbad, enligt arbetsgivarna. Men ...

Arbetsmarknadsnytt förklarar: Märket

Höga lönekostnadsökningar och hög inflation under 1970- och 1980-talen innebar stora kostnadsökningar och försämrad konkurrenskraft för den svenska expo...

Kommunal: Vi måste jobba mycket och länge

Ju äldre desto bättre? Om arbete, hälsa och framtiden. Det var ämnet för ett seminarium som Feelgood arrangerade i samband med att de publicerade sin jo...