Sortera på

Visar 41 - 50 av 1331

Mattias Dahl: Ovanligt att avtal sägs upp i förväg

Svenska, danska och norska SAS-piloter lämnar det treåriga kollektivavtalet. Mattias Dahl, Transportföretagens vd, säger i en kommentar att det är ovanl...

Företagare: Arbetsmarknaden behöver en ”Sverigecoach”

Kulturskillnader och bristande information om hur det svenska samhället fungerar är ett av många hinder för nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Kansk...

Kommunal: Vi måste jobba mycket och länge

Ju äldre desto bättre? Om arbete, hälsa och framtiden. Det var ämnet för ett seminarium som Feelgood arrangerade i samband med att de publicerade sin jo...

Linkedin: Vi behöver en särskild fil för kompetensinvandring

Kompetensförsörjningsfrågan börjar bli akut med 80 000 vakanta tjänster i Sverige. Samtidigt har Migrationsverket under lång tid utvisat arbetskraftsinv...

Flexibel kompetensutveckling nyckeln till rörlig arbetsmarknad

Hur skapar vi rätt förutsättningar för kvalitativ kompetensutveckling som ger effekt? Hur ser det politiska ansvaret ut och vem är beredd att ta det? De...

Rapport: Urstark arbetsmarknad – men staten behöver göra mer

Den svenska arbetsmarknaden har inte varit så stark sedan finanskrisen, enligt Trygghetsfonden, TSL. Men det krävs större insatser för att hjälpa dem me...

Modernare kollektivavtal kan göra jobben mer flexibla

Dagens kollektivavtal har numera svårt att säkra en trygg arbetsmiljö. Därför krävs det att avtalen ritas om från grunden, annars riskerar vi högre sjuk...

Arbetsmarknadsnytt förklarar: Konfliktreglerna

Sverige har mer generösa konfliktregler på arbetsmarknaden än de flesta andra länder. Maktbalansen mellan parterna är rubbad, enligt arbetsgivarna. Men ...

Arbetsmarknadsnytt förklarar: Märket

Höga lönekostnadsökningar och hög inflation under 1970- och 1980-talen innebar stora kostnadsökningar och försämrad konkurrenskraft för den svenska expo...

”Arbetsförmedlingens neddragningar precis det som inte fick hända”

I förra veckan meddelade Arbetsförmedlingen att de drar ner på anslagen till externa aktörer. Nu reagerar företagaren Maria Mattsson Mähl, som själv dri...