Sortera på

Visar 31 - 39 av 39

Är vinstdelning framtidens lönebildning?

Finansiellt deltagande, oftast i form av vinstdelning, har blivit ett allt vanligare fenomen i svenska företag. Parallellt har frågan om systemet kan bl...

Obefogad oro om sifferlösa avtal

Sifferlösa avtal beskylls inte sällan för att leda till löneökningar som hotar den svenska modellen. Men påståendet stämmer inte, enligt en ny rapport f...

Löneskillnaden mellan könen minskar stadigt

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år de senaste tio åren. Lägst skillnad mellan könen är det bland kommunanställda och högst bland...

Strejk avblåst: Samhallavtal på märket

Almega och LO-förbunden har idag tecknat kollektivavtal för 20 000 medarbetare inom Samhall. Avtalet ligger på märket, 6,5 procent på tre år. Den hotand...

Byggindustrierna: Regeringens agerande ett kraftigt övertramp

Regeringens lagförslag om entreprenörsansvar i byggbranschen möter skarp kritik. ”Seriösa byggföretag kommer att missgynnas”, säger Carina Utterström Ma...

Etableringsanställningar bör inte dra ut på tiden

LO har skickat 33 förhandlingsförslag till arbetsgivarsidan som handlar om hur utrikesfödda ska komma i arbete. Det är ett upplägg som är tänkt att inne...

SAS-avtal på märket

Svenska Flygbranschen och SAS tecknade idag på eftermiddagen ett nytt kollektivavtal med Svensk Pilotförening. Det treåriga avtalet landade på märket.

Meriter avgörande vid individuell lönesättning inom polisen

Polisförbundet hävdar att kvinnliga polisassistenter får omotiverat låga löner. Nu slår Rikspolischefen tillbaka.

Lönerna ökar mer än förra året

Lönerna i ekonomin som helhet ökar med 2,6 procent under första halvåret 2017, enligt Medlingsinstitut. – Mycket tyder på att löneökningstakten tilltog något under det andra kvartalet i år. Tydligast är detta för kommunsektorn, men i viss mån gäller det o