Sortera på

Visar 31 - 40 av 112

Receptet mot utanförskap - utbildning eller lägre ingångslöner?

Diskussionen om hur fler utrikesfödda ska komma i arbete har varit het länge, men ändå blir tudelningen allt tydligare. Frågan är om lösningen stavas me...

Höga lönelyft kan äventyra svensk konkurrenskraft

Löneökningstakten behöver växlas ned. Det konstaterade Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv, under ett seminarium om de ekonomiska förutsät...

"Glädjechocken för Sverige är nog snabbt övergående"

Svensk ekonomi går som tåget, men glädjechocken kommer inte att bli långvarig, enligt Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna. ”När dopningse...

Splittrad bild av läget inom industrin

Omvärldens inbromsning försämrar prognosen även för Sverige. I år begränsas utsikterna för industrin till tre procent i produktionstillväxt och trenden ...

Kraftig oro i världshandeln efter Trumpseger

Beskedet i natt slog ned som en bomb. Att Donald Trump blir USA:s nästa president har redan skapat finansiell oro och osäkerhet i den globala ekonomin. ...

Svenska teknikföretag bromsar in

Bilindustrin går bra, men andra teknikbranscher har det fortsatt tufft, visar Teknikföretagens konjunkturprognos som presenterades i dag. Exempelvis har...

Brist på reformer riskerar hota konkurrenskraften

Sverige tappar i konkurrenskraft och sysselsättningsgapet mellan inrikes födda och utrikes födda växer. Utan reformer kommer Sverige inte kunna finansie...

HUI Research: Black Friday kan hota lönsamheten i handeln

Black Friday har tidigarelagt julhandeln och gett novemberförsäljningen en ordentlig skjuts. Men detta har skett på bekostnad av försäljningen i decembe...

Så spår experterna om 2018

De flesta bedömare är överens om att svensk ekonomi går starkt, men att det finns en rad fallgropar som kan bromsa utvecklingen. Inte minst oroar bostad...

Ny arvs- och fastighetsskatt möter hårt motstånd

SNS Konjunkturråd föreslår en ny fastighetsskatt, att en ny arvsskatt utreds och att det sker en skatteväxling från arbete till kapital. Men förslagen f...