Sortera på

Visar 21 - 29 av 29

Jeppsson: Möjlighet att anställa ger trygghet på arbetsmarknaden

Det måste bli tryggare för företag att anställa. Det menar Svenskt Näringsliv som nu är beredda att inleda förhandlingar med LO om omställningsfrågor. ”...

Etableringsanställningar bör inte dra ut på tiden

LO har skickat 33 förhandlingsförslag till arbetsgivarsidan som handlar om hur utrikesfödda ska komma i arbete. Det är ett upplägg som är tänkt att inne...

Svenska livsmedelsföretag nere för räkning

De närmaste åren är ödesår för svensk livsmedelsindustri, enligt Marie Söderqvist, vd för Livsmedelsföretagen. Branschen behöver ett antal års återhämtn...

Kommunal: Bristfällig samsyn mellan förbunden

Under den gångna avtalsrörelsen skrev Kommunal treåriga avtal med en extra löneökning för undersköterskor. Förbundet bedömer att en LO-samordning är cen...

Strejk avblåst: Samhallavtal på märket

Almega och LO-förbunden har idag tecknat kollektivavtal för 20 000 medarbetare inom Samhall. Avtalet ligger på märket, 6,5 procent på tre år. Den hotand...

Teknikföretagen: "Verkligen inget drag i konjunkturen"

Olika bilder av konjunkturen och en omtvistad LO-samordning. Avtalsrörelsen 2017 börjar rulla igång, och imorgon är det dags för Facken inom industrin a...

Visstidsfrågan splittrar parterna

Frågan om visstidsanställningar fortsätter att vara het. LO vill att antalet visstidsanställda sjunker. Men Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv, betonar...

Jeppsson: LO hotar svenska modellen

Sverige har de högsta minimilönerna och den mest sammanpressade lönestrukturen i hela OECD. Det är med de förutsättningarna som LO, med 6F-förbunden i s...

Allt färre LO-medlemmar

LO har tappat medlemmar under många år. Inte sedan 1959 har organisationen haft så få medlemmar som i dag. Samtidigt ökar medlemsantalen i fackföreninga...