Sortera på

Visar 21 - 30 av 39

Spricka inom LO: "6F:s förslag ger luft i plånboken"

Nu får fackförbunden i 6F kritik inifrån de egna LO-leden. ”De här idéerna har vi haft en gång och då gick det inte bra för oss”, säger IF Metalls avtal...

Expert: Inget utrymme för höjda lönekostnader

Fortsatt låg produktivitet ger inget utrymme att höja lönekostnaderna i Sverige. Det skulle äventyra den redan sköra konkurrenskraften vi har mot omvärl...

Jeppsson: Löneutvecklingen logisk följd av konkurrensen

Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport för 2018 visar att löneökningarna har legat under 2,5 procent under den pågående högkonjunkturen. ”Det är en ...

Hermansson: Outsiders har svårt att komma in i värmen

Industriavtalet har levererat reallöneökningar de senaste 20 åren och fortsätter att fungera bra, enligt Cecilia Hermansson, ordförande i Industrins eko...

Höga lönelyft kan äventyra svensk konkurrenskraft

Löneökningstakten behöver växlas ned. Det konstaterade Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv, under ett seminarium om de ekonomiska förutsät...

Nytt lönesättningsverktyg för produktivare företag

”Jobba med lönen” heter ett nytt verktyg som ska hjälpa småföretagare med lönesättning. Med företagsnära lönebildning ökar produktiviteten och motivatio...

LO: Filosofiskt tänk ska ge rättvisare löner

När LO vill diskutera framtida lönesättning dammas gamla begrepp som solidarisk lönepolitik och löneutjämning av. Resonemangen sågas från arbetsgivarhåll.

Höga ingångslöner hindrar belöning för gott arbete

Den sammanpressade lönestrukturen på svenskt arbetsmarknad är dålig för flera branscher, konstaterar krönikören Janerik Larsson. Han efterlyser en rejäl...

Stora vinster med individuell lönesättning

Det finns ett positivt samband mellan lön och prestation. Och de allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte m...

Reinfeldt: Industriavtalet avgörande för konkurrenskraften

Industriavtalet och en kontrollerad lönebildning är några av de mest grundläggande faktorerna för att svensk ekonomi har utvecklats så starkt, enligt Fr...