Sortera på

Visar 11 - 20 av 31

Forskare: ”Kompetensbristen det absolut största tillväxthindret”

Kompetensbristen är på allas läppar och behoven är skriande i nästan samtliga branscher i Sverige. Under ett seminarium arrangerat av SPN var det tydlig...

Brist på reformer riskerar hota konkurrenskraften

Sverige tappar i konkurrenskraft och sysselsättningsgapet mellan inrikes födda och utrikes födda växer. Utan reformer kommer Sverige inte kunna finansie...

Så dog den svenska vitvaruindustrin

Nedmonteringen av den svenska tekoindustrin och varven har gått få förbi. Men att vitvarutillverkningen slagits ut på senare år har inte fått lika stor ...

Undermålig skola hotar svensk konkurrenskraft

Den svenska skolan behöver genomgå genomgripande förändringar, enligt en ny rapport från OECD. Det krävs högre status för läraryrket, ökade krav på elev...

Industrijobben väntas minska

Efterfrågan för de svenska verkstadsföretagen tar inte fart och tillväxten inom industrin väntas bli svagare än normalt. Totalt hotas 4 000 – 5 000 jobb...

Professor: "Mycket påminner om perioden innan 90-talskrisen"

Regeringen slår sig för bröstet och menar att tillväxten är rekordstark. Men professor John Hassler ser flera strukturella problem och utfärdar en allva...

Chefekonom: Svenska skatter kan slå undan benen för industrin

Industrin är fortfarande ryggraden i svensk ekonomi, konstaterar Mats Kinnwall, chefekonom på Skogsindustrierna. Men ett högre skattetryck än i omvärlde...

Globalisering – positiv utveckling med förbättringspotential

Globaliseringen har varit positiv för Sverige men den tuffare konkurrensen har slagit hårt mot yrkesgrupper. Vägen framåt ligger i en politik som minska...

Forskare: Teknikskiftet drabbar främst medelklassen

Den snabba teknikutvecklingen lär främst påverka medelklassen, vilket kan få allvarliga konsekvenser och öppna dörren för populism. Det nationalekonomen...

Stenhård konkurrens ger litet utrymme för löneökningar

I dag är vinsten i handelsbranschen låg samtidigt som konkurrensen är stenhård. Därför är stabila avtal som inte försämrar företagens konkurrenskraft de...