Sortera på

Visar 21 - 24 av 24

Är Industriavtalets dagar räknade?

Industriavtalet har haft en viktig roll för att få ordning på lönebildningen. Men på senare tid har Industriavtalet kritiserats från olika håll för att ...

Tydligare tudelning på arbetsmarknaden

Samtidigt som arbetslösheten i stort minskar, ökar tudelningen på arbetsmarknaden. Under 2016 ökade deltagare i etableringsuppdraget med 12 000 per måna...

Ett 30-tal varslas i Göteborgs hamn

Omkring 30 anställda har varslats om uppsägning på APM Terminals i Göteborg. Delvis beror beskedet på den långa raden av varsel, blockader och punktstre...

Vikande trend för svensk export

Från flera håll förmedlas en bild av att svensk ekonomi går som tåget. Men enligt SCB:s senaste handelsstatistik minskade exporten av svenska teknikvaro...