Sortera på

Visar 1 - 7 av 7

Exportorderna för leverantörer till maskinindustrin rasar

Orderingången för teknikindustrin fortsätter öka i oförändrad takt, men produktionen är låg. Exportorderna för leverantörer till maskinindustrin rasar o...

Fortsatt svåra tider för svensk industri

Högre lönekostnader än jämförbara länder och dålig återhämtning av produktionen efter finanskrisen. Det är några av förutsättningarna för den svenska in...

Bistrare tider väntar på arbetsmarknaden

Arbetsgivare runt om i landet varnar för kärvare tider. Sysselsättningstrenden för riket har minskat med två procentenheter mot förra kvartalet, enligt ...

Löneökningar försvårar för svenska småföretag

Det går allt bättre för svenska småföretag. Samtidigt anser flera företagare att höjda löner, kompetensbrist och ökade arbetsgivaravgifter skulle slå hå...

Svårt för tjänsteföretag att hitta rätt kompetens

Det råder en stabil ökning i behovet av arbetskraft inom den privata tjänstesektorn, enligt arbetsgivarorganisationen Almegas tjänsteindikator. Samtidig...

Svag orderuppgång för teknikbranschen

Teknikbranschen har haft en svag orderökning under årets andra kvartal. Samtidigt är skillnaderna stora mellan olika sektorer. Det visar ny statistik fr...

Riksbanken rör inte räntan

Riksbanken överraskade genom att låta räntan ligga kvar på -0,25 procent. Beskedet går tvärt emot vad många bedömare trodde.
1