Sortera på

Visar 1 - 10 av 746

Regeringen misslyckades med sitt stora jobblöfte

Regeringen har misslyckats med sitt stora vallöfte från 2014 – det att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andr...

Unionen: Gör högskolan tillgänglig för yrkesverksamma

Nästan varannan privat tjänsteman behöver kompetensutveckling som hen inte räknar med att kunna få av sin arbetsgivare, visar siffror från Unionen. Förb...

Näringslivstoppar: Det här vill vi se i valrörelsen

I den här valrörelsen är näringslivet helt bortglömt, tycker vissa. Men vad vill näringslivet att politikerna ska prata mer om inför valet om tre veckor...

Nationalekonom: Löneläget försämrar svensk konkurrenskraft

Påverkar avtalsrörelsen Sveriges möjlighet att konkurrera på den globala marknaden. Ja, menar en ny rapport som sätter likhetstecken mellan lönenivåerna...

Globalisering – positiv utveckling med förbättringspotential

Globaliseringen har varit positiv för Sverige men den tuffare konkurrensen har slagit hårt mot yrkesgrupper. Vägen framåt ligger i en politik som minska...

Mattias Dahl: Ovanligt att avtal sägs upp i förväg

Svenska, danska och norska SAS-piloter lämnar det treåriga kollektivavtalet. Mattias Dahl, Transportföretagens vd, säger i en kommentar att det är ovanl...

KTH:s rektor: Vi är fastlåsta i stelt system

Sveriges lärosäten vill leverera flera skräddarsydda kurser för att klara kompetensomställningen. Problemet är att de sitter fast ett stelt uråldrigt ti...

Företagare: Arbetsmarknaden behöver en ”Sverigecoach”

Kulturskillnader och bristande information om hur det svenska samhället fungerar är ett av många hinder för nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Kansk...

Kommunal: Vi måste jobba mycket och länge

Ju äldre desto bättre? Om arbete, hälsa och framtiden. Det var ämnet för ett seminarium som Feelgood arrangerade i samband med att de publicerade sin jo...

Linkedin: Vi behöver en särskild fil för kompetensinvandring

Kompetensförsörjningsfrågan börjar bli akut med 80 000 vakanta tjänster i Sverige. Samtidigt har Migrationsverket under lång tid utvisat arbetskraftsinv...
1 2 3 4 5 6 7