Sortera på

Visar 1 - 3 av 3

Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar

Skillnaden mellan män och kvinnors löner var 2018 10,7 procent, enligt Medlingsinstitutet. Det är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med året i...

Sned könsfördelning inom de flesta yrken

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men det avspeglas inte på arbetsmarknaden.

Kraftkvinnorna gör energisektorn mer jämställd

Energisektorn genomgår kraftiga förändringar. Samtidigt som det sker ett teknikskifte behöver energibolagen ett större fokus på kunderna. Det är ett av ...
1