Sortera på

Visar 1 - 3 av 3

Arbetsförmedlingen kampanjar för fler jobb till funktionsnedsatta

Fler personer med funktionsnedsättning i arbete är målet med en ny satsning från Arbetsförmedlingen.

Medarbetarna märker inte av Arbetsförmedlingens förändringsarbete

Förnyelseresan, Arbetsförmedlingens förändringsarbete, har pågått sedan 2014. Men trots att arbetet har pågått i flera år är det sällan som arbetsförmedlare har upplevt att arbetet har resulterat i bättre förutsättningar att göra bedömningar och ge stöd t

Arbetslösheten fortsätter minska

Arbetslösheten minskar för både inrikes och utrikes födda. För inrikes födda är den nere på rekordlåga 3,9 procent, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. Minskningen bland utrikes födda är liten, från 22,2 procent i september till 22,1 i oktob
1