Sortera på

Visar 1 - 4 av 4

Handeln vill ha satsning på utbildning och forskning

Svensk Handel kräver att regeringen ska öka kompetenssatsningarna inom handelsområdet. Det är förbundets stämma som idag uttalar att det krävs ny kunskap och kompetens inom framför allt e-handeln för att kunna möta nya affärsmöjligheter i en stark global

Utbildningsplikt för nyanlända vuxna kan bli verklighet

Skolverket får i uppdrag att utreda komvux förmåga att möta behov och förutsättningar hos nyanlända med kort utbildning. Uppdraget är ett led i att regeringen och Allianspartierna har kommit överens om att se över en utbildningsplikt för personer som komm

M: Inför utbildningspraktik för nior

Moderaterna föreslår att niondeklassare ska få testa på olika gymnasieutbildningar genom utbildningspraktik. Förhoppningen är att minska avhoppen från gymnasieskolan. Ansvarig minister avfärdar dock förslaget. – Vi har i vårt land problem med att många gy

8 av 10 har jobb efter yrkesprogram

Omkring 80 procent av de som går yrkesprogram på gymnasiet har tre år efter examen arbete som huvudsaklig sysselsättning. Det visar ny statistik från SCB. Drygt 50 procent har också ett arbete som överensstämmer helt eller till stor del med utbildningen.1
1