Sortera på

Visar 1 - 10 av 41

Bostadsoro hämmar nästa års konsumtion

Osäkerheten på bostadsmarknaden påverkar inte HUI Research prognos för julhandeln, rapporterar Dagens Industri. – Än så länge räknar vi inte med att osäkerheten på bostadsmarknaden slår mot konsumtionen. Även om bostadspriserna är skakiga är det inte peng

Svenskt Näringsliv: Tillväxttoppen är passerad

BNP fortsätter att växa i relativt hög takt trots att svensk ekonomi har passerat tillväxttoppen, enligt Svenskt Näringslivs konjunkturprognos som presenterades i dag. Enligt prognosen växer BNP med 2,4 procent i år, 2,5 procent 2018 och 2,0 procent 2019.

Fallande orderingång i industrin

Industrins totala orderingång föll med 1,7 procent i oktober, jämfört med månaden innan, enligt säsongsrensad statistik från SCB. Orderingången från hemmamarknaden föll med 1,6 procent och exportorderingången sjönk med 1,5 procent, jämfört med september.1

Klädhandeln bromsar

Klädförsäljning över disk i den svenska fackhandeln föll med 3,2 procent i november jämfört med samma månad i fjol. När det gäller skobutikernas försäljning under samma period så minskade den med 7,6 procent. Det visar Svensk Handels Stilindex. – November

Svensk industri bromsar in

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer sjönk till 110,7 i augusti, vilket är en bit under snittprognosen om 111,5, enligt SME Direkt. Den främsta anledningen är utvecklingen i tillverkningsindustrin, skriver Konjunkturinstitutet i ett pressmeddelande.

Pessimism bland landets handlare

För tredje månaden i rad minskar handlarnas framtidstro, och framför allt är det förväntningarna på den framtida försäljningen som viker. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för augusti månad. ”Vi kan konstatera att handlarnas pessimism ökat under s

Fortsatt prispress i handeln

Minusräntan har gjort dollarn dyrare, vilket gör att kostnaderna har ökat för handlare som importerar från utlandet, betonar Karin Johansson, vd Svensk Handel. ”I kombination med prisjämförelsesajter, priskrig och ökade kostnader finns det inget utrymme f

Ökad osäkerhet i världsekonomin

Centralbanken Bank of England bedömer att riskerna för den brittiska ekonomin har ökat. En av förklaringarna är att banken ser pessimistiskt på läget i omvärlden. ”De globala utsikterna har blivit skörare med risker i Kina, eurozonen och tillväxtmarknader

SN: Svagare tillväxt under 2017

Svensk tillväxt nådde sin kulmen förra året, men sedan dess har den matats av och under en fortsatt svag tillväxt är att vänta under nästa år. Det menar Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt Näringsliv. – Mest oroande är arbetsmarknaden. Tudelningen av arbe

KI: Ökat förtroende hos näringslivet

Förtroendet har stigit hos näringsliv och hushåll under hösten, både i Sverige, USA och i euroområdet. Det konstaterar Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos. Högkonjunkturen spås stärkas och arbetslösheten minska under 2017 och 2018. Men det finns or