Sortera på

Visar 1 - 10 av 41

BI: Stark byggkonjunktur

En ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustier understryker att svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur. I flera avseenden ser det ljust ut. Samtidigt dämpas tillväxttakten av en svagare inhemsk efterfrågan i år och nästa år. – Idag är den svenska

Stark konjunktur men svag ordertillväxt

Efter en stark inledning på 2017 så har utnyttjandet av produktionskapacitet och efterfrågan på arbetskraft ökat på bred front under det andra kvartalet, skriver Teknikföretagen i sin senaste konjunkturbarometer. Men även om själva konjunkturläget är star

Bilbranschen räddar teknikindustrin

Orderingången under årets tredje kvartal är bättre än under det andra, enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer. Däremot är tillväxten något lägre jämfört med början av året. Återigen är det framför allt bildindustrin och bilindustrins leverantörer som

Negativ trend bruten för svensk export

Sveriges andel av världshandeln var oförändrad förra året, vilket innebär att den nedåtgående trenden som pågått i flera år är bruten. Det säger Ylva Berg, vd för Business Sweden till SvD Näringsliv. Om vändningen för den svenska exporten håller i sig är

Fallande orderingång i industrin

Industrins totala orderingång föll med 1,7 procent i oktober, jämfört med månaden innan, enligt säsongsrensad statistik från SCB. Orderingången från hemmamarknaden föll med 1,6 procent och exportorderingången sjönk med 1,5 procent, jämfört med september.1

Svensk industri bromsar in

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer sjönk till 110,7 i augusti, vilket är en bit under snittprognosen om 111,5, enligt SME Direkt. Den främsta anledningen är utvecklingen i tillverkningsindustrin, skriver Konjunkturinstitutet i ett pressmeddelande.

Pessimism bland landets handlare

För tredje månaden i rad minskar handlarnas framtidstro, och framför allt är det förväntningarna på den framtida försäljningen som viker. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för augusti månad. ”Vi kan konstatera att handlarnas pessimism ökat under s

SKL spår ekonomitrubbel i landets kommuner

Landets kommuner riskerar att få stora ekonomiska bekymmer. Den varningen utfärdades av Sveriges kommuner och landsting, SKL, i dag i samband med att en rapport presenterades. I fjol hade kommuner och landsting ett överskott på 25 miljarder kronor, i år l

Svensk tillväxt tappar fart

Sveriges tillväxt landade på 2,9 procent i årstakt, kalenderkorrigerat. Det var lägre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med 3,5 procent enligt en enkät från Reuters. Svenskt BNP ökade med 0,8 procent i tredje kvartalet, jämfört med kvartalet innan

LO-ekonomer tror på stark tillväxt

Enligt LO:s ekonomer kommer BNP-tillväxten att ligga runt tre procent i år och nästa år. Det skriver de i rapporten Ekonomiska utsikter som presenterades i dag. – Det är glädjande att vi ser en stark tillväxt såväl i Sverige som i Europa. Det är framför a