Sortera på

Visar 1 - 10 av 41

Klädhandeln bromsar

Klädförsäljning över disk i den svenska fackhandeln föll med 3,2 procent i november jämfört med samma månad i fjol. När det gäller skobutikernas försäljning under samma period så minskade den med 7,6 procent. Det visar Svensk Handels Stilindex. – November

Svenskt Näringsliv: Tillväxttoppen är passerad

BNP fortsätter att växa i relativt hög takt trots att svensk ekonomi har passerat tillväxttoppen, enligt Svenskt Näringslivs konjunkturprognos som presenterades i dag. Enligt prognosen växer BNP med 2,4 procent i år, 2,5 procent 2018 och 2,0 procent 2019.

Bostadsoro hämmar nästa års konsumtion

Osäkerheten på bostadsmarknaden påverkar inte HUI Research prognos för julhandeln, rapporterar Dagens Industri. – Än så länge räknar vi inte med att osäkerheten på bostadsmarknaden slår mot konsumtionen. Även om bostadspriserna är skakiga är det inte peng

Pessimism bland landets handlare

För tredje månaden i rad minskar handlarnas framtidstro, och framför allt är det förväntningarna på den framtida försäljningen som viker. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för augusti månad. ”Vi kan konstatera att handlarnas pessimism ökat under s

Stark konjunktur men svag ordertillväxt

Efter en stark inledning på 2017 så har utnyttjandet av produktionskapacitet och efterfrågan på arbetskraft ökat på bred front under det andra kvartalet, skriver Teknikföretagen i sin senaste konjunkturbarometer. Men även om själva konjunkturläget är star

Ökad tjänsteproduktion i november

0,4 procent. Så mycket ökade tjänsteproduktionen i november jämfört med oktober, i säsongsrensade tal. Det visar ny statistisk från Statistiska Centralbyrån, som betonar att uppgifterna för november är preliminära. Starkast utvecklades datakonsultverksamh

Svag krona maskerar strukturella problem

Svenska företag bör inte vänja sig vid att den svenska kronan är svag och till viss del räddar exporten, varnar Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv. Kronan kommer inte att vara svag för evigt, betonar hon. ”På kort sikt medför den svaga kronan vissa fö

Andersson: Inga kraftiga skattehöjningar

Lars Calmfors har förordat skattehöjningar på 2-3 av BNP för att klara välfärden. Men finansminister Magdalena Andersson (S) ser inget behov av kraftiga skattehöjningar. – Det motsvarar cirka 80 miljarder. Samtidigt ser vi i prognoserna att överskottet ha

KI: Ökat förtroende hos näringslivet

Förtroendet har stigit hos näringsliv och hushåll under hösten, både i Sverige, USA och i euroområdet. Det konstaterar Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos. Högkonjunkturen spås stärkas och arbetslösheten minska under 2017 och 2018. Men det finns or

Ökad osäkerhet i världsekonomin

Centralbanken Bank of England bedömer att riskerna för den brittiska ekonomin har ökat. En av förklaringarna är att banken ser pessimistiskt på läget i omvärlden. ”De globala utsikterna har blivit skörare med risker i Kina, eurozonen och tillväxtmarknader