Sortera på

Visar 1 - 10 av 19

Svenska företag spår sämre tider

Svenska medelstora- och stora företag anser att det ekonomiska läget just nu är gott. Däremot ser förväntningarna om den framtida konjunkturen mörkare ut än på tre år. Det visar en undersökning av Riksbanken, där 42 företag med totalt 243 000 anställda ha

Kina nära finanskris – hotar globala ekonomin

Kina kan vara på väg mot en finanskris som riskerar att spilla över på den globala ekonomin, varnar Internationella valutafonden, IMF. Läget är alarmerande, och framför allt är det Kinas skuldbörda som oroar, uppger tidningen Independent. ”Ju längre det h

Säikkälä: Inga förändringar i konjunkturen

Konjunkturen ser ut ungefär som för ett år sedan, enligt Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall. Det är ingen större skillnad jämfört med förra avtalsrörelsen. ”Det finns utrymme för reallöneökningar även denna gång. Hur stora de blir, ska vi fö

120 000 industrijobb har försvunnit

Svensk industri går väldigt bra vilket bör ge utrymme för löneökningar på 10 procent de kommande tre åren, menar Konjunkturinstitutet i sin senaste lönebildningsrapport. Men företrädare för arbetsgivarorganisationerna IKEM och Livsmedelsföretagen betonar

Svenskt Näringsliv: Tillväxttoppen är passerad

BNP fortsätter att växa i relativt hög takt trots att svensk ekonomi har passerat tillväxttoppen, enligt Svenskt Näringslivs konjunkturprognos som presenterades i dag. Enligt prognosen växer BNP med 2,4 procent i år, 2,5 procent 2018 och 2,0 procent 2019.

Fallande orderingång i industrin

Industrins totala orderingång föll med 1,7 procent i oktober, jämfört med månaden innan, enligt säsongsrensad statistik från SCB. Orderingången från hemmamarknaden föll med 1,6 procent och exportorderingången sjönk med 1,5 procent, jämfört med september.1

Ericsson spår kämpigt 2017

Ericsson spår att 2017 blir ett tufft år. Enligt vd:n Jan Frykhammar kommer marknaden för den mobila telekomutrustningen att minska med mellan två till sju procent nästa år. ”Vi är väldigt reserverade kring 2017. Vi tror överlag att det är klokt att se på

Industriproduktionen bromsar in

Industriproduktionen i eurozonen bromsar in, visar nya siffror från Eurostat. I september sjönk produktionen med 0,8 procent, jämfört med i augusti. Enligt flera bedömare är nedgången dock mindre än väntat. Framför allt förklaras nedgången av en minskad p

Tuffa tider för klädhandlare

Försäljningen av kläder i fackhandeln minskade med 2,7 procent i oktober, jämfört med samma månad förra året. Det visar nya siffror från Svensk Handel Stil. – Läget för många klädhandlare är väldigt tufft och marginalerna är små. Utvecklingen den här höst

Kompetensbrist kan dämpa tillväxten

När tjänsteinnehållet ökar i framför allt exporten innebär kompetensbristen i tjänstesektorn och matchningsproblemen att BNP-tillväxten riskerar bli lägre än beräknat. Det visar Almegas senaste konjunkturrapport som presenterades på tisdagen. Förra året v