Sortera på

Visar 1 - 10 av 191

6F känner sig inte bundna av industrins krav

Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Seko och Fastighetsanställdas förbund förhandlar just nu om gemensamma avtalskrav mot arbetsgivarna. De är tveksamma ti...

LO-samordningen upplöst: ”Ett stort misslyckande”

Det var en märkbart besviken LO-ordförande som konstaterade att man trots hårt arbete inte har nått hela vägen fram. Styrelsen har inte kunnat enas och ...

”Vi måste återställa en rimlig kostnadsnivå i svensk industri”

För att återställa svensk industris konkurrenskraft måste det till en kraftig nedväxling av löneökningarna, betonar Anders Weihe, förhandlingschef på Te...

LO:s avtalssekreterare ratar lägre ingångslöner

Svensk arbetsmarknad står inför unika utmaningar där stora grupper riskerar att hamna utanför. Från arbetsgivarhåll förordas frysta ingångslöner för att...

6F kräver minst 3,2 procent i löneökningar

Mellan 3 och 3,5 procent i löneökningar. Det kräver de fem fackförbunden inom 6F inför avtalsrörelsen. Men från arbetsgivarhåll beskrivs kraven som orea...

Calmfors: Mer lönespridning behövs

Under de senaste tio åren har arbetslösheten sjunkit kraftigt i Tyskland. Men vad kan Sverige lära sig av den tyska utvecklingen? Är exempelvis mini-job...

Tre av fyra företagare dömer ut inflationsmålet

Inför avtalsrörelsen har Riksbanken vädjat parterna om löneökningar som kan hjälpa Riksbanken att nå inflationsmålet på två procent. Men en ny undersökn...

Fackveteran om samordningen: Svårt pussel att lägga

Spänningarna inom LO-samordningen ökar, enligt Lars-Olof Pettersson, vd på Rådhusgruppen City. ”Spelplanen är hyggligt klar, men hur man får ihop det är...

LO ratar lägre ingångslöner

Arbetslösheten bland utrikes födda ökar, visar ny statistik. Flera arbetsgivarföreträdare vill se fler enkla jobb och frysta ingångslöner, men LO tillba...

Svensk produktion flyttar österut

Svensk produktion fortsätter att flytta utomlands, främst till Baltikum, Östeuropa och Asien, visar en undersökning som Montell & Partners har gjort i s...
1 2 3 4 5 6 7