Sortera på

Visar 1 - 10 av 36

Det är den internationellt konkurrensutsatta sektorn som ska vara lönenormerande.

Konkurrensutsatta sektorn ska vara lönenormerande

Sverige tappar konkurrenskraft

I World Economic Forums rankning av konkurrenskraft har Sverige mellan år 2010 och 2014 tappat från andra till tionde plats.1566

Med lägre aktivitet i Kina och s.k. tillväxtländer samt ett Europa som inte vill accelerera nämnvärt börjar läget bli bekymmersamt.

Nu ser 2016 ut att bli ytterligare ett år av fortsatta svårigheter utom för några få storföreta g.4068

Reallönerna har ökat med 60 % sedan 1995

Reallönerna har ökat med 60 % sedan 1995, enligt Medlingsinstitutet.3962

Lägre ingångslön är bättre än bidragsberoende

Att få sitt första jobb till en lite lägre ingångslön måste alltid vara bättre än att vara fast i bidragsberoende, menar Peter Jeppsson på Svenskt Näringsliv.3729

Svenska ingångslöner - högst i EU

Sverige har de högsta ingångslönerna inom EU.3622

Byggnad varslar om strejk från och med 12 april.

Byggnad varslar om strejk från och med 12 april.  Här är kostnaden:  100–200 miljoner kronor per dag.  525 berörda arbetsplatser.  Drygt 10 000 medarbetare som inte jobbar.  En strejk skulle drabba oss alla. Det kommer att leda till att sjukhus, skolor, f

Att facken har utgått från en annan ekonomisk verklighet än den som industrin faktiskt lever i har också bidragit till ett alltför dyrt avtal.

Att facken har utgått från en annan ekonomisk verklighet än den som industrin faktiskt lever i har också bidragit till ett alltför dyrt avtal.4370

Byggnads krav innebär att var tredje företag läggs ned

Byggnads krav innebär att var tredje företag läggs ned, enligt Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.4152

Fackens krav är orealistiska

Kommande löneökningar måste vara klart mindre än 1%. Annars tappar Sverige konkurrenskraft och jobb.2979