Sortera på

Visar 1 - 4 av 4

Ökade kostnader problem för industrin

Avtalsrörelsen närmar sig i rask takt. Enligt arbetsgivarorganisationerna inom industrin och handeln innebär de ökade arbetskraftskostnaderna att löneut...

Borg: ”Riskfyllt om lönerna går upp”

I den kommande avtalsrörelsen finns det mycket litet utrymme för löneökningar om inte produktiviteten ökar. Det säger tidigare finansminister Anders Bor...

Fackets krav hotar svensk konkurrenskraft

Inflationsmålet kan inte vara grunden för avtalsrörelsen. Det skrev sex företrädare för arbetsgivarsidan i Dagens industri och efterfrågade att avtalsrö...

Kommunal hycklar om löneproblem de själva skapat

Kommunals lönepolitik har medfört en sammanpressad lönestruktur där arbetstagarna inte får ersättning efter prestation. När Kommunal nu anklagar arbetsg...
1