Nyheter

Lönegapet mellan könen fortsätter minska

Tio år i rad – så många år har lönegapet mellan män och kvinnor stadigt minskat. Det visar en ny rapport från Medlingsinstitutet. En förklaring är att andelen kvinnliga akademiker och kvinnor på chefspositioner fortsätter att öka. Men fortfarande är skillnaden närmare tolv procent.

Ylva Johansson: Trendbrott i nyanländas etablering

Sju år, ibland upp mot tio år. Så lång tid tar det innan nyanlända är etablerade på den svenska arbetsmarknaden. Men enligt en rapport från regeringen kommer nu allt fler allt snabbare ut i arbete. "Jag kan definitivt säga att vi ser ett trendbrott när det gäller flyktingars inträde på arbetsmarknaden", säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Lättare för unga att få jobb – men allt är inte enkelt

Det blir allt enklare för unga att få jobb, visar en ny undersökning. Men fortfarande är trösklarna för höga, tycker de unga. "Det finns en utbredd frustration bland de som inte kommer in på arbetsmarknaden", säger Lukas O Berg, vd på Insight Intelligence.

Larmet: Inget lönesamtal för varannan privatanställd

Drygt hälften av de privatanställda har inget lönesamtal med sin chef. Det visar en rapport från Stockholms universitet. "Alarmerande uppgifter", säger professor Magnus Sverke, som leder forskningsprojektet.

Svenska studenter äldst och mest skuldsatta i Europa

I samma takt som antalet registrerade studenter på högskolorna ökar stiger genomsnittsåldern för när svenska ungdomar kommer in på arbetsmarknaden. Och det kan vara problematiskt. ”Många utbildningar ger en negativ löneutveckling”, sa Saco Studentråds ordförande nyligen på ett seminarium.

Wennemo: EU väldigt positiva till etableringsjobben

Rättvisa löner, relevanta vidareutbildningar och effektiva jobbmatchningar. Detta är några åtgärder som ska skilja de nya etableringsjobben från tidigare jobbinsatser, menar flera representanter från arbetsmarknaden. Men forskning visar att insatsens effekter inte är lika självklara.

Arbetskraftsbrist hämmar jobbtillväxt

Den svenska arbetsmarknaden går starkt, men bristen på utbildad personal är en bromskloss. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i en ny prognos. ”Inom industrin och privata tjänster är bristen högre nu än den var förra året”, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på myndigheten.

APM Terminals: Vi har lagt hamnkonflikten bakom oss

”Vi upplever inte att det är någon konflikt”, säger APM Terminals vd Henrik Kristensen. Han gläds över att arbetsmarknadens parter har enats om en ändring i konflikträtten. Och i containerterminalen i Göteborgs hamn är konflikten historia, menar han.

Förr var det bättre pli på ungdomen – och på 50-åringarna

Att medarbetarna ska kunna klockan och faktiskt vara intresserade av att jobba är inte för mycket begärt, menar Arbetsmarknadsnytts nya krönikör Eva Cooper. Hon reflekterar bland annat över en platsannons från ett kafé i Rättvik.

Stureplansgruppen hittar nya medarbetare på Järva

När Järvaveckan går av stapeln finns många organisationer på plats i förhoppningen om att kunna rekrytera nya lovande medarbetare. Stureplansgruppen är inget undantag. ”Så länge man jobbar bra och levererar, så kan man göra karriär hos oss”, säger David Bazan, som själv har klättrat inom organisationen.
Visa fler