Nyheter

Arbetsförmedlingen utmanad: "Det här är mycket snabbare"

I takt med att allt färre använder Arbetsförmedlingen växer nya jobbförmedlare växer fram. Bioservo är ett av de företag som har använt en av de nya apptjänsterna på marknaden för att ta in extrapersonal som kan hjälpa till vid produktionstoppar.

Därför förlorar tjänstesektorn miljarder på EU-krångel

Regelkrångel i EU:s inre marknad hindrar tjänstesektorn från att generera vinster på drygt 330 miljarder euro per år, enligt representanter från EU. Nu kräver företagare ökat inflytande i politiska beslut för att lösa de byråkratiska knutarna.

En ekonomi med radikala möjligheter

En av de mest pessimistiska skildringar jag läst om utvecklingen på arbetsmarknaden fram till idag är också den mest optimistiska för framtiden, skriver krönikören Mattias Svensson.

Besparingskrav på Arbetsförmedlingen kan ge fler jobb

M- och KD-budgeten skrämmer Arbetsförmedlingen som varnar för att långtidsarbetslösheten kommer att öka. Problemen ligger hos Arbetsförmedlingen, påpekar arbetsmarknadsexperten Edward Hamilton. ”Det har blottats påtagliga problem i de insatser som myndigheten förfogar över, inte minst när det gäller de mycket kostsamma extratjänsterna”, säger han.

Blytung kritik mot Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket handlar allt mer självsvådligt och nu framförs stark kritik från arbetsmarknadens parter att myndigheten inte längre lyssnar på dem – trots att det är obligatoriskt.

Parternas EU-råd tar strid för svenska modellen

EU:s lagstiftningsiver blir allt större och kan innebära ett allvarligt ingrepp på svensk arbetsmarknad, varnar företrädare för såväl fack som arbetsgivare. Nu kraftsamlar parterna för att värna Sveriges intressen. "Vi måste hela tiden försvara vår svenska arbetsmarknadsmodell", säger Martin Linder, ordförande i PTK.

Calmfors: ”Låglönejobb bör permanentas”

Med fyra metoder löser vi utanförskapet på arbetsmarknaden, menar sex arbetsmarknadsekonomer i en ny bok. ”Vi har varit duktiga på att välkomna människor över våra gränser, men sämre på att välkomna dem in på arbetsmarknaden”, kommenterar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Uppehåll i hamnförhandlingarna

Efter en höst av förhandlingar har nu Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet inga fler förhandlingar planerade. 

Företaget klarade expansionen – tack vare nyanlända

Textilföretaget Artex befann sig i en expansionsfas men saknade personal. De tog en chans och satte in tolv relativt nyanlända flyktingar direkt i produktionen. Idag är tio av dem tillsvidareanställda. "Det är snabb payback för samhället och en viktig rekrytering för oss", säger företagets vd Mats Rydsund.

Stor samsyn – ändå slår budgetkaoset mot yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan behöver fördubbla antalet platser under en tioårsperiod, skriver Svenskt Näringsliv i en ny rapport. Men nu hotar budgetkaoset att stoppa den planerade expansionen. ”Vi är oroliga", säger Elin Kebert på Sveriges Byggindustrier.
Visa fler