Varannan chef kan inte kan inte ta hand om medarbetares ohälsa

Publicerat av Stina Bengtsson

Sex av tio småföretagare har inte kompetens att hantera fysisk eller psykisk ohälsa som drabbar en anställd. Nästan lika många upplever att de saknar verktyg för att hantera ohälsa. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

– Vår undersökning visar att mer än varannan chef i de mindre företagen anser sig sakna kompetens att ta hand om psykisk ohälsa. Det är mycket oroande med tanke på att sjukskrivning kan ha har sin grund i arbetslivet, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.

Runt hälften av småföretagarna uppger att de saknar verktyg att hantera stress, utmattning eller ångest hos en medarbetare. Lika många saknar verktygen för att stötta vid fysisk ohälsa såsom ryggont. Bland de lite större småföretagen med 5-10 anställda svarar fler att de har verktyg jämfört med småföretag med 1-4 anställda.

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med 1 000 slumpmässigt utvalda företagsledare i företag med 1 till 10 anställda. Intervjuerna genomfördes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-03-20 - 16:31  #Arbetsmiljö