Tudelningen på arbetsmarknaden ökar

Publicerat av Daniel Mellwing

Arbetslösheten fortsätter att minska, enligt Arbetsförmedlingens senaste siffror. På ett år har andelen inskrivna arbetslösa minskat från 7,8 till 7,5 procent, och ungdomsarbetslösheten är nu nere på den lägsta nivån sedan 2008. Men samtidigt ökar arbetslösheten bland utrikes födda. Det senaste året har antalet arbetslösa som är födda utanför Europa ökat till 155 000, en ökning med 16 000.

– Vi har en växande grupp nyanlända som nu kommer till Arbetsförmedlingen och vill in på svensk arbetsmarknad. Här finns mycket kompetens, men det finns också personer med mycket kort utbildning och där krävs insatser från flera sektorer i samhället, bland annat utbildningsväsendet, säger Annika Sundén, analyschef vid Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-10-11 - 20:48  #Arbetslöshet #Senaste nytt