Sverige mest konkursdrabbat i Norden

Antalet företagskonkurser ökade under förra året med tre procent, enligt statistik från UC. I hotell- och restaurangbranschen ökade konkurserna från 953 konkurser år 2016 till 1046 konkurser år 2017, vilket motsvarar en ökning med 19 procent. Även inom byggindustrin och detaljhandeln har konkurserna ökat markant.

– Det är oroväckande siffror vi stänger 2017 med, säger Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC, i ett pressmeddelande.

Det är till och med så att Sverige, procentuellt sett, är hårdast drabbat av företagskonkurser i hela Norden. Det framgår av statistik från UC-koncernens nordiska samarbete Nordic Credit Alliance.

– Sverige sticker ut jämfört med resten av Norden vad gäller konkursutvecklingen i bygg- och detaljhandeln. I de andra nordiska länderna har konkursnivåerna i de här två branscherna gått ned eller stått still. I Sverige har de istället ökat med fem respektive tio procent, trots den goda konjunkturen. En av orsakerna går att hitta i olika regelförändringar på den svenska marknaden, där sänkningen av Rot-avdraget är ett exempel, säger Richard Damberg till Dagens Handel.

Publicerad av Redaktör den 2018-01-30 - 19:23  #Senaste nytt