Svenskt Näringsliv: Tillväxttoppen är passerad

BNP fortsätter att växa i relativt hög takt trots att svensk ekonomi har passerat tillväxttoppen, enligt Svenskt Näringslivs konjunkturprognos som presenterades i dag.

Enligt prognosen växer BNP med 2,4 procent i år, 2,5 procent 2018 och 2,0 procent 2019. Men välståndet ökar inte i motsvarande takt, eftersom befolkningstillväxten varit mycket snabb.

Arbetsmarknaden utvecklas relativt positivt.

– Men bakom de genomsnittliga siffrorna för arbetsmarknaden finns en mycket problematisk situation för grupper som riskerar att hamna utanför. Därför brådskar det med strukturreformer, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

Publicerad av Redaktör den 2017-12-07 - 16:22  #Senaste nytt #Konjunktur