Svenska företag spår sämre tider

Publicerat av Daniel Mellwing

Svenska medelstora- och stora företag anser att det ekonomiska läget just nu är gott. Däremot ser förväntningarna om den framtida konjunkturen mörkare ut än på tre år. Det visar en undersökning av Riksbanken, där 42 företag med totalt 243 000 anställda har intervjuats.

Företagens oro beror främst på geopolitisk oro och ökad politisk osäkerhet, enligt Riksbanken. Läget är dock inte nattsvart.

”Företagen tycks dock mest vara oroliga för att den goda konjunkturutvecklingen inte ska kunna fortsätta att hålla i sig”, skriver Riksbanken.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-10-12 - 20:47  #Senaste nytt #Konjunktur