Svensk arbetskraft allt dyrare

I Sverige ökade arbetskraftskostnaderna per timme med 2,5 procent i nominella termer under det fjärde kvartalet, jämfört med samma kvartal 2015. I euroområdet var motsvarande ökning 1,6 procent, och i hela EU 1,7 procent. Det visar nya siffror från Eurostat.

Av de euroländer som rapporterat för fjärde kvartalet så har Litauen stått för den största ökningen, 10,7 procent. I Grekland sjönk arbetskraftskostnaderna mest, med 0,5 procent.

Publicerad av Redaktör den 2017-03-20 - 20:29  #Konkurrenskraft #Konkurrens