Slopa ackordlönen i byggbranschen

Publicerat av Carl Göransson

Sveriges Byggindustrier är kritiskt till systemet med ackordlön i byggbranschen. Systemet skrämmer bort mindre företag från branschen och måste bort. Dessutom bör grundlönerna frysas.

– Vi kan inte längre acceptera att vi har en huvudlöneform baserad på hur snabbt man jobbar, vilket ackordslönen innebär. I dag måste lönen omförhandlas med Byggnads var tredje månad, det är i sig ohållbart och skrämmer bort mindre företag från branschen, säger Sveriges Byggindustriers förhandlingschef Mats Åkerlind i en intervju i tidningen Entreprenad.

Nyligen växlade Sveriges Byggindustrier och Byggnads krav. Bland kraven från Sveriges Byggindustrier finns slopandet av tvångsackord, införandet av en ny introduktionsanställning samt fryst grundlön.

– Den lägsta lönen i Byggavtalet är i dag på cirka 26 000 kronor per månad. Det är 1 000 kronor högre än den genomsnittliga lönen hos övriga medlemmar i LO. Det är därför inte rimligt att Byggavtalets lägsta lön ska öka ytterligare. Det hotar konkurrenskraften och innebär en allt för hög tröskel för ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända att komma in i byggbranschen. Grundlönen måste därför frysas på nuvarande nivå under en längre period, säger Mats Åkerlind.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2016-03-04 - 15:50  #Senaste nytt