Överenskommelse om etableringsjobb klar

Publicerat av Stina Bengtsson

Nu har parterna enats om de så kallade etableringsanställningarna, meddelar Teknikföretagen i ett pressmeddelande. Som Arbetsmarknadsnytt skrev om igår har LO beslutat gå vidare i arbetet, trots att flera LO-förbund inte har kunnat ställa sig bakom . Men nu är alltså överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare klar.

- En viktig komponent i överenskommelsen är enkelheten eftersom vi tror att minskad byråkrati innebär att stora grupper som idag står utanför arbetsmarknaden kommer i jobb. Vi har idag 360 000 öppet arbetslösa varav 175 000 är utlandsfödda. Många av dem omfattas av den här snabbare vägen till jobb, säger Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.

Förhoppningen är att reformen ska bli verklighet så snart som möjligt. Inom kort kommer parterna att lämna över uppgörelsen till regeringen.

- Klart är att flera uppgifter faller nu på statens ansvar för att få en sådan här reform att flyga. Det handlar både om införandet av etableringsbidraget, ändringar i författningar, samarbete mellan myndigheter och att undvika att krångla till det, säger Anders Weihe.

Det här innefattar överenskommelsen

• Ett system med så kallade etableringsanställningar införs.

• Parterna har eftersträvat ett enkelt och effektivt system i syfte att ge största möjliga verkan. Vi vill undvika de återhållande effekter som funnits i nuvarande arbetsmarknadspolitiska program och statliga åtgärder. Parterna föreslår därför ett enkelt system med klart lägre etableringskostnad.

• Principöverenskommelsen innebär en visstidsanställning, etableringsanställning, under 2 år. En etableringsanställning ska normalt kunna övergå till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren

• De rikstäckande kollektivavtalen tillämpas avseende etableringsanställningarna utom vad gäller bestämmelserna om lön och lägstalöner.

• Lönen och därmed arbetsgivarens kostnad ska vara 8 000 kr.

• Staten beslutar om ett nytt bidrag, etableringsbidrag, till den som har en etableringsanställning. Lönen och bidraget ska tillsammans ge en disponibel inkomst som typiskt motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtalade lägsta löner. Bidraget betalas till individen och inte till arbetsgivaren.

• Etableringsanställningar ska kunna användas för både den som nyligen har kommit till Sverige och andra som har särskilda behov av att få en sådan anställning.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-11-21 - 19:03  #Arbetslöshet #Etableringsanställningar #Kollektivavtal #Integration