Logo
Logo
Nyhet14 februari 2018 - 19:02

Oenig domstol: Sveriges Hamnar borde ha förhandlat tidigare

Arbetsdomstolen meddelade på onsdagen en dom som innebär att Sveriges Hamnar borde ha förhandlat med Svenska Hamnarbetarförbundet tidigare än vad som faktiskt skedde. Orsaken är att Sveriges Hamnar i april 2017 fick ett mejl från Svenska Hamnarbetarförbundet om att de ville förhandla och att förhandlingen dröjde till juli.

– Förhandlingsframställan var så knapphändigt utformad att det inte gick att förstå vad man ville, dessutom saknades krav. Därför bad vi om ett förtydligande, säger Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund.

Han menar att Sveriges Hamnar inte vägrade förhandla men att de föreslog att senarelägga förhandlingen. Det berodde framför allt på att det samtidigt pågick kollektivavtalsförhandlingar med Transportarbetareförbundet och Unionen.

– Vi meddelade Hamnarbetarförbundet att vi gärna skulle träffa dem efter det, vilket vi också gjorde, berättar Joakim Ärlund.

Hamnarbetarförbundet hade i domstolen yrkat på ett skadestånd på 200 000 kronor, men beviljades tio procent av det, alltså 20 000 kronor. Domstolen har också beslutat att parterna ska betala sina egna rättegångskostnader, vilket praktiken innebär att Hamnarbetarförbundet förlorar ekonomiskt på rättegången.

Domarna i Arbetsdomstolen var inte eniga om utfallet. Tre av de totalt sju domarna ställde sig skiljaktiga.

#Hamnkonflikten#Kollektivavtal#Konflikt
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist