OECD imponeras inte av svenska ungdomar

Nästan 10 procent av ungdomar mellan 15-29 år i Sverige varken arbetar eller studerar. Andelen är för hög, varnar OECD för i en rapport.

Bland ungdomar som saknar slutförd gymnasieutbildning är sannolikheten att sakna sysselsättning fem gånger så hög. Omkring 18 procent av personer mellan 25-34 står utan en gymnasieutbildning, vilket är något över OECD-snittet, och långt efter de bästa länderna. I Sydkorea är den siffran 2 procent.

OECD:s råd till Sverige är bland annat att införa ett pilotprojekt med kompletterande yrkesutbildningar med praktisk utbildning för skoltrötta ungdomar. Dessutom menar OECD att Sverige borde utöka yrkesvägledningen och förtydliga kommunernas skyldigheter när det gäller uppföljning och rådgivning för unga som varken studerar eller jobbar.

Publicerad av Redaktör den 2016-12-08 - 16:46  #Arbetslöshet #Senaste nytt