Ny utredning om lönebildningsmodell

Publicerat av Stina Bengtsson

Förbunden inom 6F har tillsatt en utredning om framtidens lönebildningsmodell, meddelar de i ett pressmeddelande. Förbunden har många gånger framfört kritik mot den lönebildning som nu används på svensk arbetsmarknad, där industriavtalet får sätta märket för resten av avtalen.

– När man framför kritik mot något bör man också ha ett svar på vad som är alternativet. 6F har i dagsläget inget konkret svar på vad som är alternativet till nuvarande lönebildningsmodell. Därför tillsätter vi nu denna utredning, säger Elektrikernas ordförande Jonas Wallin.

Huvudkritiken kring att industriavtalet har fått sätta märket har från 6F:s sida varit att modellen har haft svårt för utjämningen av löneskillnader samt att förbunden menar att de inte har haft inflytande över lönenivån.

Projektansvarig för utredningen blir Kristoffer Arvidsson Thonäng, som till vardags är utredare på Seko.

– I dagens lönebildningsmodell finns mycket bra. Men allt är inte perfekt. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän fortsätter att öka. Det vi ser är att om vi inte tar ut hela löneutrymmet i centrala avtal tas överskottet ut lokalt av de grupper som har starkare ställning på arbetsmarknaden, säger han.

Slutrapporten ska vara färdig i juni 2019. I 6F ingår Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-11-13 - 22:31  #Avtalsrörelse #6F #Industriavtalet #Kollektivavtal