Mer än vart tionde jobb kan automatiseras

En ny rapport från OECD visar att 14 procent av alla jobb i 32 undersökta länder bedöms löpa hög ”risk” att automatiseras. Lika stor andel kan komma att påverkas väsentligt. Det rapporterar tidningen Ny Teknik.

De jobb som i första kan komma att automatiseras är jobb inom jordbruk samt i gruv-, bygg-, transport och renhållningsbranscherna.

Lena Pareto är docent i informatik vid Högskolan Väst och expert på digitalisering i arbetslivet. Hon menar att teknikskiften på arbetsmarknaden inte är något nytt.

– Vi har varit ganska påhittiga genom historien att komma på nya typer av jobb. Vi ändrar våra förväntningar på vad som är möjligt och vad man kan göra, säger hon till Ny Teknik.

Publicerad av Redaktör den 2018-04-06 - 09:55  #Arbetsmiljö