Logo
Logo
Nyhet28 februari 2018 - 16:02

Medarbetarna märker inte av Arbetsförmedlingens förändringsarbete

Förnyelseresan, Arbetsförmedlingens förändringsarbete, har pågått sedan 2014. Men trots att arbetet har pågått i flera år är det sällan som arbetsförmedlare har upplevt att arbetet har resulterat i bättre förutsättningar att göra bedömningar och ge stöd till arbetssökande och arbetsgivare. Det visar en ny rapport från Statskontoret.

Statskontoret bedömer att arbetet har lett till att verksamheten har blivit bättre inom flera områden, till exempel styrning och uppföljning. Men bara var fjärde medarbetare märker av konkreta förändringar i sin arbetssituation.

– För några år sedan var det mycket mer uppenbart för oss ute i kärnverksamheten att förnyelseresan pågick, internt så tror jag att en del av optimismen har försvunnit nu, säger arbetsförmedlaren Sara Rastbäck på lokalkontoret i Huddinge till Sveriges Radio.

Statskontoret menar att det fortfarande finns flera hinder för att arbetsförmedlarna ska kunna göra professionella bedömningar, till exempel ett bristfälligt IT-stöd och administration som tar tid från viktigare arbetsuppgifter.

– Vi föreslår att Arbetsförmedlingen prioriterar de delar inom förändringsarbetet som har störst potential att förbättra arbetsförmedlarnas arbetssituation, säger Statskontorets tillförordnade generaldirektör Tony Malmborg i en kommentar.

#Arbetsförmedlingen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist