Mats Kinnwall ny chefekonom på Teknikföretagen

Mats Kinnwall blir ny chefekonom på Teknikföretagen, enligt ett pressmeddelande. Närmast kommer han från arbetet som chefekonom på Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna.

– Det viktiga arbetet att slå vakt om de förutsättningar som krävs för att behålla och utveckla den svenska industrins konkurrenskraft fortsätter. Teknikföretagens medlemmar representerar en stor del av den svenska industrin, står för en tredjedel av landets export och har en avgörande betydelse för den svenska välfärden, säger Mats Kinnwall, i en kommentar.

Mats Kinnwall tillträder tjänsten den 20 mars 2018.

Publicerad av Redaktör den 2017-12-18 - 18:54  #Senaste nytt