Måleriföretagen varslar om lockout

Publicerat av Carl Göransson

Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen har beslutat att varsla om lockout från den 8 april klockan 12.00. Lockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad.

– Som bransch- och arbetsgivarorganisation är det en självklarhet att tillvarata våra medlemmars intressen, och eftersom Målareförbundet nu valt konflikt före fortsatta förhandlingar varslar Måleriföretagen om spegellockout. Vi hoppas naturligtvis att Målareförbundet inser att måleribranschen behöver konstruktiva förhandlingar och att vi kan återuppta dialogen, men en spegellockout är en nödvändig åtgärd som det ser ut nu, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.

Måleriföretagen är starkt kritiska till de åtgärder som Målareförbundet vidtagit. Den stridsfråga som låg till grund för uppsägning av avtalet var redan löst genom en överenskommelse mellan parterna. Nu riktar Målareförbundet istället sitt varsel mot Måleriföretagens yrkande. Stridsåtgärderna drabbar initialt omkring 35 arbetsplatser samt fyra företag i sin helhet om det realiseras.

– Svenska Målareförbundet är konfliktbenägna, det råder inget tvivel om detta. Måleriföretagen har försökt att genomföra en fredlig avtalsrörelse men alla försök har motarbetats av Målareförbundet. Vår bedömning är att Målareförbundet redan från början bestämt sig för att vi är den bransch som ska vara arenan för kommande avtalskonflikt. Detta kan vi bara beklaga, och konstaterar samtidigt att ett strejkvarsel slår hårt mot hela branschen om det träder i kraft, avslutar Björn Hellman.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2016-03-23 - 22:02  #Senaste nytt