Lönerna ökar mer än förra året

Publicerat av Stina Bengtsson

Lönerna i ekonomin som helhet ökar med 2,6 procent under första halvåret 2017, enligt Medlingsinstitut.

– Mycket tyder på att löneökningstakten tilltog något under det andra kvartalet i år. Tydligast är detta för kommunsektorn, men i viss mån gäller det också för näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande.

En hel del retroaktiva löneutbetalningar har inte rapporterats in än. Det gör att prognosen är mer osäker än normalt. Medlingsinstitutet konstaterar dock att med 90 procents sannolikhet att beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,8 procent.

– De flesta bedömare räknar med att löneökningstakten ska stiga till följd av den starka konjunkturen, säger Valter Hultén.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-08-30 - 20:02  #Senaste nytt #Lön #Lönebildning