Kraftig försämring för fåmansföretagare

Publicerat av Daniel Mellwing

Villkoren för ägare i fåmansföretag kan komma att förändras. Den så kallade 3:12-utrdeningen har i dag lämnat över sitt betänkande till regeringen. Bakgrunden är att regeringen inte vill att företagare ska kunna sänka sin skatt genom att plocka ut stora summor som inkomst av kapital i stället för vanlig lön.

Sammantaget innebär förslagen skatteskärpningar på nästan fem miljarder kronor, enligt Johan Fall, chef på skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

”Om skärpningarna genomförs skulle det slå hårt mot entreprenörskap och därmed investeringar och jobb. Förslaget riskerar även slå hårt mot statskassan”, skriver han i en kommentar på Svenskt Näringslivs hemsida.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-11-03 - 22:44  #Senaste nytt #Skatt