Kompetensbrist kan dämpa tillväxten

När tjänsteinnehållet ökar i framför allt exporten innebär kompetensbristen i tjänstesektorn och matchningsproblemen att BNP-tillväxten riskerar bli lägre än beräknat. Det visar Almegas senaste konjunkturrapport som presenterades på tisdagen.

Förra året växte Sveriges produktion med 3,1 procent. Av det stod tjänstesektorn för två procentenheter.

– Vad vi märker bland annat i våra enkätundersökningar med medlemsföretag är att de har svårt att matcha den ökade efterfrågan på grund av svårigheten att rekrytera personal med rätt kompetens. Även om många tjänsteföretag i viss mån kompenserar med att öka antalet arbetade timmar, kommer kompetensbristen på sikt göra att tillväxten mattas av, säger Almegas chefsekonom Lena Hagman i ett pressmeddelande.

Almegas prognos för Sveriges BNP ser en tillväxt på 2,6 procent för 2017 men bara 1,5 procent för 2018. Riksbanken har prognostiserat en inflation på två procent för 2018. Det menar Lena Hagman är för högt, och lutar sig mot Almegas konjunkturrapport.

–Tjänstesektorn är betydligt mer konkurrensutsatt är vad bedömare tidigare trott. Vi ser att detta pressar ner lönerna och därmed inflationen, säger hon.

Almegas konjunkturrapport kommer ut två gånger per år. Det här är första rapporten för 2017.

Publicerad av Redaktör den 2017-05-09 - 17:23  #Senaste nytt #Konjunktur