Invandrade akademiker får riksdagsledamöter som mentorer

Publicerat av Stina Bengtsson

Nu ska sex riksdagsledamöter bli mentorer för nyanlända akademiker. Det är inom ramen för fackförbundet Juseks mentorskapsprogram som politikerna nu får nya uppdrag. – Hela samhället tjänar på att invandrade akademiker får ett jobb i nivå med sin kompetens. Vi vet att sju av tio jobb tillsätts genom kontakter, vilket missgynnar invandrade akademiker, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek i ett pressmeddelande. Enligt Jusek är var femte akademiker i Sverige idag utrikes född och bland de utrikes födda samhällsvetarna har bara hälften ett jobb i nivå med sin utbildning. Syftet med mentorskapsprogrammet och riksdagsledamöternas deltagande är att bidra med kunskap som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden. De sex riksdagsledamöterna kommer från tre partier: Kristdemokraterna, Liberalerna och Socialdemokraterna.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-02-13 - 14:47  #Arbetslöshet #Integration