Hård kritik mot flygskatten

Flygbolagen riktar skarp kritik mot att regeringen väljer att gå vidare med den så kallade flygskatten. SAS och Norwegian uppskattar att det kommer att leda till en extra kostnad på en halv miljard kronor.

”Jag beklagar att man tar förslaget vidare. Det har ingen miljöeffekt och innebär stora utmaningar för flygbolagen som redan är en industri med tunna marginaler”, säger SAS vd Rickard Gustafsson till TT.

Även Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, är kritisk.

”Det är olyckligt att regeringen går vidare med det hårt kritiserade förslaget om en nationell flygskatt. Den kommer att försvåra företagande och jobb i stora delar av Sverige. Syftet med skatten är att fylla på statskassan, inte att rädda miljön. Att flygskatten inte får någon positiv miljöeffekt har regeringens egen flygskatteutredning redan slagit fast”, säger hon i en artikel på Svenskt Näringslivs hemsida.

Publicerad av Redaktör den 2017-06-09 - 21:40  #Senaste nytt #Skatt