Hamnstrejk väcker diskussion om konfliktregler

Nyligen tröttnade arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv på alla konflikter i Göteborgs hamn och skrev ett brev till regeringen för att få till en ändring av konfliktreglerna.

– Man måste se över konfliktreglerna nu. Vi vill ha förändringar som gör att ett tecknat kollektivavtal innebär fredsplikt, och det vill jag gärna få tillfälle att diskutera med företrädare för regeringen, sade Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, vid tillfället.

I helgen fick Medlingsinstitutet i uppdrag av regeringen att kartlägga hur vanligt det är att en arbetsgivare utsätts för konflikt trots tecknat kollektivavtal.

– Det är bra att regeringen tar initiativ i den här frågan och det är viktigt för Sverige. Vi har redan sett hur stor skada dagens regler ger, inte bara för det utsatta företaget, utan för näringslivet i stort. Dock hade vi föredragit en skyndsam utredning som också kunnat lämna förslag till förändrad lagstiftning, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, i ett pressmeddelande.

Publicerad av Redaktör den 2017-02-08 - 17:21  #Avtalsrörelse #Konflikt