”Går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete”

Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en kortare etableringstid än tidigare, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, i ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet.

– Det har tidigare tagit upp till tio år innan hälften av de nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. Enligt nya siffror ser vi nu att det går mycket snabbare. Nästan hälften, 48,5 procent, av dem som mottogs 2011 hade jobb efter fem år. Bland nyanlända män var varannan, 49,3 procent, i arbete efter tre år. Det speglar en kraftig förbättring, säger hon.

Resultaten för nyanlända som har avslutat sin etableringsplan förbättrades något 2017 jämfört med året innan. Andelen i arbete eller studier efter 90 dagar efter avslutad etableringsplan uppgick till 34 procent, vilket kan jämföras med 27 procent 2013, står det i pressmeddelandet.

– Det är positivt att resultaten går åt rätt håll men stora utmaningar kvarstår, inte minst vad gäller nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden, säger Ylva Johansson.

Publicerad av Redaktör den 2018-01-31 - 17:03  #Senaste nytt #Integration