Förtroendet för facken rasar

Förtroendet för facken rasar, enligt en ny Sifomätning. Andelen som har mycket eller ganska stort förtroende för de fackliga organisationerna har minskat med 14 procentenheter till 22 procent under det senaste året.

Varje år mäter Sifo svenska folkets förtroende för en rad aktörer i samhället på uppdrag av organisationen Medieakademien. Årets mätning visar att svenska folket har störst förtroende för Sveriges radio och Systembolaget. 70 procent av de tillfrågade uppgav att de hade mycket eller ganska stort förtroende för Sveriges radio och Systembolaget, rapporterar Aftonbladet. Facken är en av de aktörer som tappar mest i förtroende i årets mätning.

Förklaringen till fackens stora ras är Kommunalskandalen, där den fackliga organisationen spekulerade bort 320 miljoner kronor på krog- och konferensverksamhet. Skandalen omfattade också dyra resor till utlandet, vidlyftiga representationsnotor och ifrågasatta lägenhetskontrakt.

Publicerad av Redaktör den 2016-04-08 - 16:09  #Senaste nytt