Förslag om ny finansskatt får kritik

Publicerat av Daniel Mellwing

I dag presenterades ett nytt utredningsförslag om en skatt på finanssektorn. Skatteförslaget är utformat så att svenska banker och övrig finanssektor ska betala 15 procent i skatt på de anställdas löner, ovanpå dagens arbetsgivaravgift. Enligt förslaget kommer därmed den sammanlaga löneskatten ovanpå lönekostnaden för finansiella tjänster att bli 46,42 procent.

Regeringens förhoppning är att öka skatteintäkterna med sju miljarder kronor. Men förslaget får kritik från olika håll.

”Utredningens förslag innebär att tusentals jobb hotas. Man kommer inte att få in den skatt man tänkt sig. Om arbetstillfällena flyttar så försvinner ju den tänkta ökningen av arbetsgivaravgifter, liksom nuvarande skatteintäkter från löner som annars hade betalats ut i Sverige”, säger Ulrika Boëthius på Finansförbundet, till DI.

”Förslaget kommer om det genomförs drabba hela näringslivet i form av ökade kostnader, men också mer krångel och sämre service. Förslaget är skadligt eftersom det motverkar konkurrenskraften och driver bort jobb”, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-11-07 - 22:36  #Senaste nytt #Skatt