Fler får sin utländska utbildning erkänd i Sverige

Allt fler personer som kommer till Sverige med en utländsk högskoleutbildning i bagaget får den godkänd i Sverige. Under förra året fick drygt 7 955 personer sin utländska högskoleutbildning godkänd av Universitets- och högskolerådet. Det innebär en ökning med nästan tio procent jämfört med 2016. Det skriver Svt nyheter.

De flesta människor som får sina utbildningar godkända kommer från Syrien, Iran och Irak.

– Vi har haft en stor ökning de senaste fem åren. I praktiken innebär det här att arbetsmarknaden tillförs akademiker som ofta också har arbetslivserfarenhet med sig i bagaget. Genom dem som kommer hit från andra länder får Sverige ett stort tillskott av både yrkes- och utbildningsmässig kompetens, säger Lars Petersson, avdelningschef på Universitets- och högskolerådet som bedömer utländska utbildningar

Vanligaste utbildningar som blir godkända är högskoleingenjör, civilingenjör, arkitekt, jurist och socionom. Syrien är det land som toppar både när det gäller antal ansökningar och antal utfärdade bedömningar. Därefter följer Iran och Irak. Majoriteten av de utlåtanden som görs inom akademisk utbildning gäller allmänna kandidat-, magister- och masterexamina, där ekonomi och språk är vanligast.

Publicerad av Redaktör den 2018-02-05 - 22:21  #Senaste nytt #Integration