Få tjänstemän vill arbeta längre

Få tjänstemän vill arbeta längre än planerat, detta trots att de oroar sig för låg pension, visar en undersökning som TCO har gjort i samarbete med SCB, rapporterar TT.

Drygt hälften av de som besvarade enkäten sa att de inte är beredda att jobba längre än planerat för att få upp pensionen.

Moståndet till att arbeta längre än planerat beror bland annat på att arbetet som utförs är psykiskt påfrestande, att de inte tror att ytterligare tid i arbetslivet har någon effekt på pensionen samt att de ser fram emot att gå i pension.

– För att tjänstemän ska orka ett längre arbetsliv så måste vi lägga mer krut på frågor som rör arbetsmiljön, särskilt den psykosociala arbetsmiljön, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

3 286 tjänstemän i åldern 40-67 år besvarade enkäten.

Publicerad av Redaktör den 2018-03-20 - 16:35